Könüllü

ƏmlakSığortası

Təklif al
konullu ƏmlakSığortası
Məlumat

Əmlak sığortası hər hansı sığorta hadisəsi nəticəsində əmlaka dəymiş fiziki ziyana qarşı təminat verir. Sığorta hadisəsi dedikdə, sığorta müddəti ərzində hüquqi və fiziki şəxslərin əmlakına hər hansı gözlənilməz və birbaşa fiziki təsir (başqa istisna olmadıqda) başa düşülür.

Daşınmaz əmlak haqqında məlumat

Loading...

pdf,doc formatında yükleyebilirsiniz

Sığortalı şəxs haqqında məlumatlar

Əlaqə məlumatları