Hüquqi şəxs

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

Geri

Bu sığorta ilə müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş hallar nəticəsində kənd təsərrüfatı heyvanlarına dəyən ziyan və zərərlərə təminat verilir. Bu zaman heyvanlar cinsinə və yaşına görə sığortalanır.