Dəmiryol nəqliyyat vasitələrinin könüllü sığortası

Bu sığorta üzrə sığortalanmış dəmiryol nəqliyyat vasitəsinin zədələnməsi, məhv olması ilə bağlı risklər sığortalanır.