Hava nəqliyyat vasitələrinin tam sığortası

Bu sığorta ilə hava gəmisinin zərər görməsi və məhv olması nəticəsində sığorta predmetinin məhv olması və ya zədələnməsi, eyni zamanda üçüncü şəxslərin qeyri-qanuni və ya qərəzli hərəkətləri təminat altına alınır.