İstilikxana sığortası

Bu sığоrta şərtləri ilə təbii fəlakətlər, yanğın və digər fəlakətlər nəticəsində istilikxanalara və istilikxanalarda yеtişdirilən məhsullara dəyən ziyan və zərərlərə təminat vеrilir.