Fiziki şəxslərə – sığorta müqaviləsində, sığorta hadisəsi baş verdiyı halda fiziki şəxsin maraqlarının müdafiəsi üçün nəzərdə tutulmuş bir sığorta növüdür və icbari və könüllü sığorta istiqamətlərini birləşdirən geniş bir sığorta sahəsidir.
İcbari sığorta, avtomobil sahiblərinin əmlak və mülki məsuliyyətinin icbari sığortasından ibarətdir. Məcburi həyata keçirilən belə sığorta növləri, ölkə vətəndaşların müdafiəsini əhatə etməlidir. Könüllü sığorta müqaviləsinin olub-olmaması barədə qərarı isə sığortaçı özü verir. Bu müqavilə əmlakın əlavə sığortası, nəqliyyat sığortası və həmçinin turist sığortası formasında ola bilər.