Hüquqi şəxslərə - müxtəlif sığorta növlərini özündə birləşdirən kompleks proqramlar deməkdir. Hüquqi şəxslərə avadanlığın zədələnməsi, əmlakın məhv olması və ya korlanması nəticəsində, bağlanmış müqavilələrə görə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddətlərinə riayət olunmamasına, kreditin qaytarıla bilməməsinə və ya müəssisənin almalı olduğu mənfəəti ala bilməməsinə görə müştəriyə dəymiş ziyanı ödənilməsi məqsədini daşıyır.