Bu sığorta ilə hava gəmisinin zərər görməsi və məhv olması nəticəsində sığorta predmetinin məhv olmasına və ya zədələnməsinə, eyni zamanda üçüncü şəxslərin qeyri-qanuni və ya qərəzli hərəkətləri təminat altına alınır.