Bu sığorta ilə müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş hallar nəticəsində kənd təsərrüfatı heyvanlarına dəyən ziyan və zərərlərə təminat verilir. Bu zaman heyvanlar cinsinə və yaşına görə sığortalanır.