Bu sığorta ilə dolu düşməsi və digər fəlakətlər nəticəsində kənd təsərrüfatı bitkilərinə dəyən ziyan və zərərlərə təminat verilir.